مجید مقصودی پور  majid maghsoudipour

مجید مقصودی پور

مشاور، تحلیل گر پایگاه داده و معماری سیستم های نرم افزاری

ارائه راهکارهای بهینه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در بستر فناوری اطلاعات